مهک، آموزش به سبک آینده

کاربر گرامی اگر در ورود به سایت دچار مشکل شدید ابتدا از قسمت تنظیمات مرورگر history را انتخاب کنید و در قسمت clear history زمان را به beging of time تغییر داده و دکمه clear history را بزنید. تمام صفحات مربوط به سایت را بسته و دوباره browser را باز کرده، وارد سایت شوید.

برای استفاده کامل از امکانات سیستم مهک، لطفا از یکی از مرورگرهای زیر استفاده کنید:


Google Chrome
Firefox
(۰۲۱) ۲۲۴ ۸۰ ۸۲۸